Slider

کارخانه اکسیر آزمای شکوه کوثر(اکسیران )

این کارخانه با چندین سال تجربه کاری و تولید مواد اولیه شیمیایی ، اسید فلوئوریک و ترکیبات فلوئوریک و کلیه صنایع مرتبط مانند کشاورزی ، پتروشیمی ها و کارخانجات ، داروسازی و آزمایشگاهی در شهر قم به ثبت رسیده است و تا به امروز به لطف خداوند منان توانسته است قدمهای مؤثری در چارچوب مأموریتهای خود به سمت تعالی و پیشرفت روزافزون صنعت کشور بردارد.
با ایجاد ارزش افزوده و تولید محصولات شیمیایی تأثیر بسزایی در اقتصاد و اشتغال منطقه داشته است. در این کارخانه بافعالیت شبانه روزی پرسنل و خطوط تولید، اسید فلوئوریک با غلظت شصت و هفتاد درصد تولید می گردد.

logo

اطلاعات بیشتر در مورد شرکت

گواهینامه ها