مونو پتاسیم فسفات کشاورزی

 

معرفی محصول

MKPبه عنوان یک عامل بافری شناخته می شود و هنگامی که در ترکیبات کود شیمیایی همراه با اوره و آمونیوم فسفات ها استفاده می شود, با نگه داشتن PH در سطوح نسبتا پایین, هدر رفت آمونیاک را به حداقل می رساند. این ترکیب شیمیایی که بیشترین مقدار عناصر اصلی را داراد, را می توان همراه با سایر کود های شیمیایی درطی سیکل رشد گیاه به منظور تامین نیازهای تغزیه ای آن مورد استفاده قرار داد. چون در ساختار این ترکیب نیتروژن وجود ندارد از آن می توان برای گیاهانی که به مقدار زیادی کود نیاز دارند, استفاده کرد. مونو پتاسیم فسفات کود می تواند بهترین منبع پتاسیم و فسفر باشد در هنگامی که ترکیب مورد استفاده ی ما باید عاری از نیتروزن باشد. در سایر موارد نیز می توان از این کود در کنار سایر کودهای شیمیایی نیتروژن دار (آمونیوم, نیترات یا اوره نیتروژن دار استفاده کرد). کود MKP دارای هیچ گونه ترکیب خطرناکی مانند, کلرین, سدیم و یا فلزات سنگین نیست, به راحتی می توان از آن برای انواع محصولات استفاده کرد. کاربرد MKP به عنوان کود شیمیایی, به طور همزمان مانع از رشد قارچ ها می شود و نشان داده شده است که هنگامی که مقداری از آن به آفت کش ها اضافه می شود, میزان تاثیرگذاری آنها افزایش پیدا می کند. هم چنین کود MPK مناسب برای مواردی است که می خواهیم کود را به برگ های گیاه نیز بزنیم. چون PH محصول آبی که برای این منظور آماده می شود در حدود 4.5 است و به لطف MPK جذب عناصر اصلی به برگ تسهیل می شود.
کاربردهای غیر کشاورزی:
مونو پتاسیم فسفات خوراکی به طور گسترده به عنوان عامل تخمیر کننده در صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. در غذاهای پخته شده میزان تخمیر را افزایش می دهد و در نوشیدنی ها نیز ارزش غذایی آن را افزایش می دهد. هم چنین این ترکیب به طور گسترده در تولید مکمل های غذایی در صنایع داروسازی مورد استفاده قرار می گیرد. و یا در صنایع آرایشی بهداشتی, به منظور تولید اسید اوریک مورد استفاده قرار می گیرد.


خواندن 145 دفعه