استات پتاسیم

 

معرفی محصول

کاربردهای استات پتاسیم به عنوان عاملی برای ته نشینی سولفات دودسیل و پروتئین های متصل به DS استفاده می شود که به حذف پروتئین ها اجازه می دهد و هم چنین به عنوان یک نمک برای تشکیل رسوب اتانول استفاده می شود .
-صنایع ضد یخ
-صنایع ضد حریق
-صنایع غذایی
- پزشکی و بیو شیمی
- صنعت کاتالیست

 

خواندن 151 دفعه