استات آمونیوم

معرفی محصول

کاربرد استات آمونیوم
استات آمونیوم ماده اولیه و اصلی استامید است. همچنین استات آمونیوم به عنوان یک پیشاب اور استفاده می‌شود. استات آمونیوم به عنوان نمک یک اسید و یک باز ضعیف اغلب با اسید استیک برای ایجاد یک محلول بافر استفاده می‌شود. استات آمونیوم در فشار کم فرار است. از این جهت، برای تهیه نمونه‌ها در طیف سنجی جرمی، برای جایگزین کردن نمک‌های غیر فرار به جای بافرهای سلولی استفاده می‌شود. استات آمونیوم نیز به عنوان یک بافر برای فازهای متحرک در کروماتوگرافی مایعی کارا با انتخاب آشکارساز پراکندگی نور تبخیری برای همین منظور استفاده می‌شود. دیگر نمک فرار که برای این منظور استفاده شده است، آمونیوم فرمات است. استات آمونیوم همچنین به عنوان یک افزودنی غذایی برای تنظیم کردن اسید مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ادامه می‌توانید دیگر موارد مصرف استات آمونیوم را مشاهده کنید:
- در شیمی کشاورزی عاملی برای تعیین ظرفیت تبادل کاتیون خاک و تعیین پتاسیم موجود در خاک
یون آمونیوم به عنوان کاتیون جایگزین برای پتاسیم عمل می کند
- عامل رسوب پروتئین در دیالیز برای حذف آلاینده‌ها از طریق هم آمیزى مولکول‌ها
- به عنوان منبع آمونیاک در واکنش Borch در سنتز آلی
- عامل ضد انجماد زیست فروپاش
- کاتالیزور در تراکم نووناگل

 

 

 

خواندن 177 دفعه